Koordinace bezpečnosti práce

  • zajištění výkonu kordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 14 a§18 zákona č.309/2006 Sb., v souladu s ustanoveními stavebního zákona (zák.č.183/2006 Sb.), zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.