Projekční kancelář Daníček

Provádíme dokumentaci, dozor i zastupování stavebníka.

Společná projekční kancelář vznikla v roce 2011 jako volné rodinné sdružení projektantů. Projekční kanceláří navazují její partneři na své působení ve společnosti KOMEST, spol. s r.o., která vstoupila po dvaceti letech činnosti dnem 25.2.2011 do likvidace.

Společná projekční kancelář Daníček & Daníček není jejím právním nástupcem, ale její partneři se hlásí k historii společnosti, kterou pomáhali budovat a na jejímž chodu se podíleli. Bohužel neustáli konkurenční tlak na stavebním trhu v posledních letech a rozhodli o jejím vstupu do likvidace.

Mnohaleté firemní zkušenosti získané z přípravy a realizace staveb společnosti hodlají dále zúročit projektovou a inženýrskou činností, službami v realitách, správě a údržbě nemovitostí, částečně v sadových úpravách a zahradnických činnostech.