Reality a služby

  • kontrola právního stavu nemovitostí klienta - návrh postupu při zjištění rozporu se zápisem v katastru nemovitostí – právní legalizace „černých staveb“ v souladu s platnými předpisy
  • zajištění zpracování znaleckého posudku na cenu nemovitosti
  • zajištění vyhotovení předkupní, kupní případně darovací smlouvy na nemovitost ve spolupráci s advokátní kanceláří nebo s notářskou kanceláří dle požadavku klienta a povahy služby
  • poradenství při koupi a prodeji nemovitostí – posouzení stavu nemovitostí zpracování návrhů dispozičního a technického řešení, předběžné kalkulace nákladů na opravu či rekonstrukci
  • zajištění statických posudků s návrhy řešení
  • zajištění radonového průzkumu s návrhem řešení
  • zajištění hydrogeologického průzkumu pro založení stavby, řešení vsaků a průzkumy pro studny i stávající objekty
  • služby pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • reality, správa a údržba nemovitostí