Projektová činnost

 • zpracování projektové dokumentace rodinných domů a objektů pro bydlení
 • zpracování projektové dokumentace objektů pro rekreaci a volný čas
 • zpracování projektové dokumentace objektů komerční povahy
 • zpracování projektové dokumentace objektů pro výrobu a služby
 • zaměření a zpracování projektů stávajícího stavu objektů a právní legalizace "černých staveb" v souladu s platnými předpisy.

Projektovou dokumentaci zpracujeme a zajistíme, dle stavebního zákona a požadavků zákazníka včetně:

 • hydrogeologického průzkumu pro založení stavby
 • radonového průzkumu s návrhem řešení dle zjištěného množství radonu
 • statické části včetně výpočtů
 • požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ)
 • průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
 • elektroinstalace silnoproudu, slaboproudu, bleskosvodu
 • měření a regulace
 • vytápění a plynoinstalace
 • zdravotechniky
 • vzduchotechniky​​